İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi

Journal of Business and Entrepreneurship Research

 
e-ISSN: 2980-034X
Alan: İşletme ve Girişimcilik 
Türü: Hakemli Akademik Dergi
Yayınlanma Sıklığı: Yılda 2 Kez (Haziran, Aralık) 

 

SON SAYI
Kapak PDF
Jenerik PDF
İçindekiler PDF
1. İŞLETME PERFORMANSI VE ENDÜSTRİ 4.0 TEKNOLOJİLERİ İLİŞKİSİ: TEORİK BİR ANALİZ

Hande Gülnihal Gümüş / s. 1 - 14   PDF

2. COST EFFICIENCY OF THE GERMAN BANKING SECTOR

Çağlar Hamarat / s. 15 - 26   PDF