Kurullar

SAHİBİ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Adına
Prof. Dr. Niyazi KURNAZ (Bölüm Başkanı)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

niyazi.kurnaz@dpu.edu.tr

EDİTÖR
Prof. Dr. Niyazi KURNAZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

niyazi.kurnaz@dpu.edu.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Hakan ÇELİKKOL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

hakan.celikkol@dpu.edu.tr

Yayın Kurulu / Alan Editörleri
Prof. Dr. Ahmet AĞCA - Muhasebe

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

ahmet.agca@dpu.edu.tr

Doç. Dr. Ali KESTANE - Muhasebe

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

alikestane@kilis.edu.tr

Prof. Dr. Mesut KAYALI - Finans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

mesut.kayali@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK - Finans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

feride.basturk@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Cengiz DURAN - Üretim Yönetimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

cengiz.duran@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Gülnur KEÇEK - Sayısal Yöntemler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

gulnur.kecek@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI - Pazarlama

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

aydin.kayabasi@dpu.edu.tr

Doç. Dr. Hakan KİRACI - Pazarlama

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi

hakankiraci@mu.edu.tr

Prof. Dr. Ceren KARAVELİOĞLU - Yönetim Organizasyon

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

ceren.karavelioglu@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe CİNGÖZ

Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

aysecingoz@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Seyfettin ÜNAL - Kooperatifcilik/Finans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

seyfettin.unal@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTINBAY - Ticaret Hukuku/Muhasebe

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

ali.altinbay@dpu.edu.tr

Bilim Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ahmet AĞCA 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Ali KARTAL 

Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Ayşe CİNGÖZ

Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Belgin AYDINTAN

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Cantürk KAYAHAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Celaletdin SERİNKAN 

Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Cengiz DURAN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Ceren KARAVELİOĞLU

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Emel ŞIKLAR

Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Erkan AKAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ 

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Prof. Dr. Gülnur KEÇEK 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL 

Eskişehir Teknik Üniversitesi UMYO Yönetim Organizasyon

Prof. Dr. Gülten Eren GÜMÜŞTEKİN

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Kürşat YALÇINER 

Nişantaşı Üniversitesi İİSBF Finans ve Bankacılık

Prof. Dr. Lina ARTEMENKO

National Technical University uf Ukraine Kiev Polytechnic Institute

Prof. Dr. Mesut KAYALI 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Namık Kemal ERDOĞAN 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Necla ÖYKÜ İYİGÜN

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Nesrin ALPTEKİN

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Seyfettin ÜNAL 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Orhan ELMACI 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Selahattin KARABINAR 

İstanbul Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU

Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi

Prof. Dr. Şakir SAKARYA

Balıkesir Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Şerafettin SEVİM 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Doç. Dr. Ali KESTANE 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Burcu MUCAN ÖZCAN 

Celal Bayar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO

Doç. Dr. Ebru TOLAY

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Hakan ÇELİKKOL 

Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Hakan KİRACI 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Jozsef KAPOSZTA

Szent István University

Doç. Dr. Kadir TUTKAVUL 

Bursa Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Kemal VATANSEVER 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Müberra YURDAKUL 

Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Nagy HENRİETTA 

Szent István University

Doç. Dr. Nilay KÖLEOĞLU

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. N. Derya ÖZLER 

Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. OLena DENYSIUK

Zhytomyr Polytechnic University

Doç. Dr. Selma KALYONCUOĞLU BABA 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTINBAY 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIRIM SÖYLEMEZ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ARIK 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ATLAS 

Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Semra DOĞAN 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

İngilizce Dil Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KARACA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

ayse.karaca@dpu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. eren AKDAĞ KURNAZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi YDYO Yabancı Diller Bölümü

eren.akdag@dpu.edu.tr

Türkçe Dil Editörü
Öğr. Grv. Hatice ŞAŞ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

hatice.sas@dpu.edu.tr

Öğr. Grv. Hikmet DEGEÇ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü

hikmet.degec@dpu.edu.tr

Sekreterya
Dr. Işık ALTUNAL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

isik.altunal@dpu.edu.tr