İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi

Journal of Business and Entrepreneurship Research

 
e-ISSN: 2980-034X
Alan: İşletme ve Girişimcilik 
Türü: Hakemli Akademik Dergi
Yayınlanma Sıklığı: Yılda 2 Kez (Haziran, Aralık) 

 

SON SAYI
Kapak PDF
Jenerik PDF
İçindekiler PDF
Kurumsal Yönetimin Kurumsal Sürdürülebilirliğe Etkisinde Denetim Komitesinin Düzenleyici Rolü

Meryem Uslu / s. 1 - 12   PDF

Örgütsel Çekicilik: Kuramsal Bir Yaklaşım

Sevcan Fırın / s. 13 - 19   PDF

Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Cam Tavan Algıları: Bibliyometrik Analiz

Ali Kestane - Fatma Temelli / s. 20 - 35   PDF

Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye'de Uygulanan Sosyal Destek Politikaları   

Hakan Giray Bulut - Mehtap Demir / s. 36 - 47   PDF  

Pazarlamada Yapay Zeka Kullanımı

Manar Alkaddour / s. 48 - 66     PDF